BENGKEL BANG JUN – Eps. Pemantap | Karya Chaerul UmamFilm jadul Segala hak cipta video dipegang oleh pemilik yang bersangkutan. Di upload tidak untuk tujuan komersil.

Beberapa orang yang terlibat : Chaerul Umam, H. Misbach Yusabiran, Deddy Mizwar, Dicky Zulkarnain, Hamsad Rangkuti, Aspar Paturusi, Septian Dwicahyo, dll.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=_z5xC6hGv0s